Strona główna Kontakt z nami Polecamy strony
   Data Dzisiaj jest poniedziałek, 24 kwietnia 2017 r. 114 dzień roku
Start
Aktualno?ci
Og?oszenia
Rekrutacja
O projektach
Partnerzy
Dokumenty
Pliki do pobrania
Galeria
Forum
Podsumowanie projektu: 1+1=3. Wspó?praca na rzecz rozwoju zasobów ludzkich w powiecie malborskim Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
05.07.2010.
ImageW okresie od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. dzia?aj?cy w ramach Starostwa Powiatowego w Malborku Powiatowy Punkt Aktywizacji, Integracji i Wspó?pracy realizowa? projekt pn.: 1+1=3. Wspó?praca na rzecz rozwoju zasobów ludzkich w powiecie malborskim.
G?ównym celem przedsi?wzi?cia by?o podniesienie poziomu wiedzy i umiej?tno?ci cz?onków Partnerstwa Lokalnego „Wspólnymi si?ami” (instytucje pomocy spo?ecznej i organizacje pozarz?dowe z naszego powiatu) w zakresie ich dzia?a? statutowych oraz w zakresie pozyskiwania i wydawania ?rodków zewn?trznych na rzecz rozwoju zasobów ludzkich.
Czytaj całość
 
Partnerstwo Lokalne Wspólnymi si?ami na Dniach Malborka 2010 r. Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
28.06.2010.
ImageTegoroczne obchody Dni Malborka zosta?y wzbogacone stoiskiem promocyjnym Partnerstwa Lokalnego Wspólnymi si?ami. Czerwono-zó?ty namiot sta? w dniach 25-26 czerwca 2010 r. przy ulicy Ko?ciuszki w s?siedztwie Malbork Welcome Center. Jego celem by?o propagowanie Partnerstwa, jako przyk?adu wspó?pracy instytucji publicznych z organizacjami pozarz?dowymi w rozwi?zywaniu problemów spo?ecznych.
Czytaj całość
 
Wr?czenie nagród za konkurs literacki na najciekawsz? wizj? partnerstwa lokalnego Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
24.06.2010.
Image23 czerwca 2010 roku podczas Sesji Rady Powiatu Malborskiego odby?o si? wr?czenie nagród za konkurs literacki na najciekawsz? wizj? partnerstwa lokalnego, który zosta? skierowany do uczniów klas maturalnych.

I miejsce zdoby? Pan Damian Kraje?ski za prac? pod tytu?em: „Stereotypy, uprzedzenia i przes?dy w naszym otoczeniu. Akceptowa? je czy zwalcza?? Moja wizja partnerstwa lokalnego i tolerancji spo?ecznej”. II miejsce uzyska?a praca Pana Mateuszowa Zygadli?skiego pod tytu?em: „Cz?owiek nie potrafi w pe?ni ?y? sam dla siebie. Rozwa?ania o wspó?czesnym portrecie spo?ecznika, filantropa”.
Czytaj całość
 
Wizyta gimnazjalistów z Mi?oradza Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
19.06.2010.
ImageW dniu 18.05.2010 roku Starostwo Powiatowe w Malborku odwiedzi?o Gimnazjum Publiczne im. Janusza Korczaka z Mi?oradza. Podczas tej krótkiej wizyty Kierownik Powiatowego Punktu Aktywizacji, Integracji i Wspó?pracy oraz pracownik Wydzia?u Rozwoju i Promocji Bartosz Murawski przygotowali i przeprowadzili spotkanie z uczniami w/w Gimnazjum na temat wykorzystania funduszy unijnych przez Powiat Malborski.
Czytaj całość
 
Zaproszenie do z?o?enia propozycji cenowej dotycz?cej prowadzenia konsultacji Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
11.06.2010.
ImagePowiat Malborski jako beneficjent projektu „1+1=3. Wspó?praca na rzecz rozwoju zasobów ludzkich w powiecie malborskim” zaprasza do z?o?enia propozycji cenowej dotycz?cej prowadzenia konsultacji odno?nie pozyskiwania ?rodków zewn?trznych.
Czytaj całość
 
Zaproszenie do z?o?enia propozycji cenowej dotycz?cej przygotowanie gier, zabaw oraz scenariuszy Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
11.06.2010.
ImagePowiat Malborski jako beneficjent projektu „1+1=3. Wspó?praca na rzecz rozwoju zasobów ludzkich w powiecie malborskim” zaprasza do z?o?enia propozycji cenowej dotycz?cej:

a)
organizowanie gier i zabaw dla dzieci i m?odzie?y na stoisku Partnerstwa Lokalnego „Wspólnymi si?ami” wystawionym podczas Dni Malborka
Czytaj całość
 
Wnioski o dofinansowanie projektów Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
01.06.2010.
ImageW ramach projektu „1+1=3.Wspó?praca na rzecz rozwoju zasobów ludzkich w powiecie malborskim” dzi?ki zaanga?owaniu Naszych konsultantek Pani Ewy Skwarzec i Pani Marty Borowiec z?o?ono do Wojewódzkiego Urz?du Pracy w Gda?sku wnioski o dofinansowanie projektów: „Bezrobociu mówimy NIE - wsparcie aktywno?ci zawodowej w?ród osób bezdomnych” oraz „Pomocna d?o? - wsparcie aktywno?ci zawodowej w?ród osób bezdomnych”.
Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 11 z 48


Sonda
Czy podoba Ci si? nowy wygl?d strony?
 Zmie? wygl?d strony
wersja_2009


Statystyki ON LINE
Odwiedza nas 1 gość